Fjærsøtvier, ettårig art i søtvierfamilien. 50–100 cm høy, svært grenet stengel med kraftige, gulrøde torner. Bladene er fjærdelte med skarpe fliker, blomstene er fiolette. Fjærsøtvier stammer fra tropisk Amerika og ble første gang funnet i Norge i 1959. Den innføres trolig med korn og finnes ved hønsehus og i kornåkre spredt rundt i landet.