Fjærplukking, det at fjærfe napper og spiser fjær av seg selv eller andre i flokken, forekommer hos kylling, men også burfugl er utsatt, særlig papegøye. Hos kylling sees fenomenet særlig under intensiv drift med høy dyretetthet og lite mosjon. Uvanen fører gjerne til at ofrene får blødninger, og dermed kan det utvikles kannibalisme. Det er viktig å isolere aggressorene og å bedre driftsforholdene. Hos burfugl er viktige årsaker ensidig fôring og parasitter.