Fjærfekopper, sykdom hos fugler, kjent fra gammel tid med global utbredelse. Årsaken er virus som i fire varianter angriper høns, kalkun, duer og burfugler. Fjærfekopper opptrer i to former, hudformen med hevelser, papler, i kam og hakelapper (høns), og en difterisk form med ofte dyptgående belegg i nese, svelg, strupe og luftrør. Mens hudformen er en relativt mild sykdom med lav dødelighet, er den difteriske formen meget ondartet, med dødelighet opptil 50 %. I Norge er fjærfekopper bare påvist hos duer og viltlevende fugler, aldri hos tamme fjærfearter.