Fjærekoll, strandnellik, Armeria maritima, flerårig urt i hinnebegerfamilien. 10–40 cm høy, med linjeformete blad i tett rosett og bladløs stengel med lyserøde blomster i en hodeformet kvast. Fjærekoll vokser på strandenger og svaberg, ofte nær sjøen. I Norge er den vanlig langs hele kysten til Vest-Finnmark.