Fjærehøymol, oftest ettårig urt i slireknefamilien. 10–40 cm høy, smalt avlange blad, 1–2 cm brede. Til slutt blir hele planten gul. Fjærehøymol vokser spredt langs kysten fra Østfold til Hordaland. Planten er fredet og rødlistet som sterkt truet i Norge.