Fjæreblod, rødalge som danner tynne, rødbrune skorper på klipper og steiner især i strandsonen. Meget vanlig og utbredt langs hele kysten.