Fiskeugler, asiatiske og afrikanske fuglearter i slekten Ketupa i uglefamilien, nært beslektet med hubroer. Lever hovedsakelig av fisk som de fanger fra vannoverflaten. De tar også krabber og andre krepsdyr i strandkanten.