Fiskerirettledning, se Rettledningstjenesten i fiskerinæringen og Fiskeridirektoratet.