En tittel som gis til de som har fullført Master i Fiskeri- og Havbruksvitenskap ved Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.