Fiskerfagskoler, skoler som utdanner fagfolk i fiskerinæringen, inngår nå blant de videregående skolene under opplæringsloven av 1998. Skolene tilbyr utdanningsprogram for naturbruk med spesialisering i fiske og fangst, fiskeindustri og handel og akvakultur. Statens fagskole for fiskeindustri i Vardø (nå Vardø videregående skole) ble opprettet 1938 og var den første fagskolen i fiskerinæringen.