Fiskeavl, i snever forstand analogt med kvegavl, kornavl o.l., og betyr at fisk holdes som husdyr. Fiskeavl betyr også foredling av fisk, særlig med henblikk på å få frem stammer som viser god vekst, stor toleranse for surt vann m.m. Se fiskeoppdrett og havbruk.