Fiskeavfall, biprodukter fra fiskeindustrien som hittil har vært utnyttet til lavt betalte produkter som ensilasje, fiskemel og pelsdyrfôr. Biproduktene er imidlertid rike på proteiner, fett, vitaminer og mineraler og benyttes i økende grad som mat og som ingredienser i helsekost og kosmetikk.