Fiscus, egentlig kurv, pengekasse. I den romerske keisertid betegner fiscus opprinnelig keiserens kasse i motsetning til statskassen, aerarium; men etter hvert fikk fiscus større og større betydning, idet flere og flere inntekter gikk inn i den. Således kom ordet til å betegne selve statskassen.