Firth, betegner innskjæring av havet, bred elvemunning, trang havarm, havstykke mellom land og øyer; forekommer som første eller siste ledd i en rekke navn på øst- og vestkysten av Skottland og ved Orkney Islands; f.eks. Firth of Forth, Pentland Firth, Solway Firth.