Firskåret, trelast som er saget på fire sider: bjelker, boks, planker, bord, rekker og lekter.