Firkant, også kalt boks (av eng. box) er betegnelse på trelast av tilnærmet kvadratisk tverrsnitt og med margen tilnærmet i midten. Dimensjonene er fra 75 mm · 75 mm opp til 150 mm · 150 mm. Større dimensjoner kalles oftest bjelker, mindre dimensjoner kalles rekker. Fordi enheter som innbefatter margen vil ha tendens til å få større sprekker, er det ikke uvanlig enten å bruke sammenlimte (laminerte) enheter, eller for stendere, å legge to tynnere enheter sammen.