Firhornantilope, chousingha, Tetracerus quadricornis, partået klovdyrart i oksefamilien. En liten antilope, skulderhøyde 65 cm og vekt 17–21 kg. Mens antiloper vanligvis bare har to horn, har hannen hos denne arten fire. Det bakre hornparet er best utviklet, 8–10 cm høye, og sitter på det vanlige festet for horn hos antiloper. Det fremre hornparet er bare to små tapper, 1–2,5 cm høye, og sitter rett over eller litt foran øynene. Hornene er rette og jevne, med en spiss kant foran. Hunnen mangler horn. Forekommer i Asia, særlig India.