Fioltre, lite akasietre. Meget hard og tung ved som dufter av fiol. Veden har smal splint og en stripet, brunrød kjerne. Fioltre brukes til finere snekker- og dreievarer. Fioltre hører hjemme i Australia, men dyrkes også i USA.