Fiolgallmygg, ssp., tovingearter i gallmyggfamilien. Små, spinkle insekter med 2 mm lange, oransjefargede larver. De er årsak til at knopper, skudd og blad blir oppsvulmet og fortykket. Bladene rulles sammen mot midtnerven. Etter hvert blir hele planten misdannet og det utvikles ingen blomster. Forekommer av og til på hagefiol og stemorsblom.