Fiolgallmidd, middart i familien gallmidder. Mikroskopisk dyr som er årsak til innrullede bladkanter, men til forskjell fra angrep av fiolgallmygg blir bladene ikke fortykket. Plantene kan etter hvert bli nokså forkrøplet, særlig hagefiol.