I boksing og fekting et fingert slag eller støt, for at motstanderen skal blottstille seg.