Finsteinhugger, håndverker som utfører hugging av gravsteiner, monumenter o.l. Opplæring avsluttes med svenneprøve innen rammen av steinfaget.