Foreldet betegnelse på metallisk sølv som ikke er legert. Normalt holdt finsølv minst 99,9 % sølv. Betegnelsen brukes fortsatt på dansk.