Finnmarksrevehale, flerårig art i gressfamilien. 20–50 cm høyt aksgress med 2–4 cm langt kjevle og småaks med snerp. Finnmarksrevehale vokser på eng, i vierkratt, snøleier og myrkanter i Øst-Finnmark.