Finnmarksrørkvein, 30–100 cm høy flerårig art i gressfamilien. Stive strå, oftest med to leddknuter. Korte, smale blad som er sammenrullet i toppen. Mørk topp, kort snerp. Fjellheier og tørr skog. I Norge vokser finnmarksrørkvein fra Nordland til Finnmark og i øvre Gudbrandsdal.