Finnmarkskveke, flerårig art i gressfamilien. 70–120 cm høyt, stivt, snaut strå, bladene er 1 cm brede med lange hår på oversiden. Akset har småaks med kort snerp. Finnmarkskveke vokser i fjellenger, bjørke- og vierkratt fra Nordland til Finnmark.