Finngand, trolldom som folk i eldre tider trodde at samene drev med, se gand.