Finlandsjerpe, en relativt lys form av jerpe, som hekker i Øst-Finnmark, Nord-Sverige, Finland og den nordlige del av Russland. Er ofte blitt betraktet som en egen underart Bonasa bonasia griseonata, hvilket ikke er i overensstemmelse med den nomenklatur som ligger til grunn for den offisielle norske fuglenavnlisten.