Finkel er et svensk ord for brennevin som ikke er befridd for fuselolje, som på svensk kalles finkelolja. Finkel kalles også for finkelbrännvin,