Jernbanevogn (brekkvogn) hvor utstyr for togoppvarming er plassert. Brukes nå mest i forbindelse med elektrisk oppvarming av dieseldrevne tog.