Finis bonorum et malorum, det høyeste gode og det største onde.