Fingerfrosk, slekt i trefroskfamilien (Rhacophoridae). Tre arter vestafrikanske trefrosker med velutviklede «gripe-hender». Legger eggene i et reir av skum, omgitt med blader, som den bygger på grener over vannet like før regntiden begynner. Begge kjønn pisker skummet av et sekret som hunnen utskiller. Noen dager etter at larvene er klekket ut, skylles reiret ned i vannet av regnet, og larvene fortsetter sin utvikling som alminnelige rumpetroll.