Finansinntekt, inntekt av fordringer og kapitalplasseringer, det vil si renter, aksjeutbytte og utdeling på andeler i andre foretak.