Finansbokføring, den del av en bedrifts regnskap som registrerer alle utgifter, inntekter, aktiver og passiver. På grunnlag av finansbokføringen utarbeides årsregnskap, som omfatter resultatregnskap og balanse.