Finansår, regnskapsåret for stat og kommuner, tilsvarer kalenderåret.