Filtersyre er en kjemisk forbindelse som er et mellomprodukt ved fremstilling av syntetiske vaskemidler. Stoffet består hovedsakelig (82–90 prosent) av sulfonsyre.