filtersigarett

Filtersigaretter ble markedsført som sunnere enn sigaretter uten filter. Forskning har imidlertid vist at de fleste kjemikalier også finner veien gjennom filteret og inn i kroppen.

Artikkelstart

Filtersigarett er en sigarett med filter i den enden som røyken trekkes gjennom. Filteret har vært laget av kreppapir, cellulose, kork, kull og acetat.

Filtersigaretten fikk sitt gjennombrudd i begynnelsen av 1950-årene. Tobakksindustrien lanserte filtersigarettene som et skadereduserende alternativ til de såkalte 'plain'-sigarettene. Forskning skulle siden avdekke at dette ikke var tilfelle. I 1965 hadde kun 20 prosent av sigarettene på det norske markedet filter. I 1980 var andelen vokst til 80 prosent. I dag finner man knapt sigaretter uten filter på markedet.

Ved begynnelsen av 1970-årene begynte tobakksindustrien å perforere filtertippen ved å stikke en eller flere rader med små hull rundt filteret for dermed å fortynne hovedstrømsrøyken. Ventilasjon filtre i sigaretter og dens betydning for maskinell verdimåling av giftinnhold, ble kjent for norske helsemyndigheter siden de såkalte lavtjære sigarettene tok store markedsdeler fra midten av 1980-årene. Mest kjent er den såkalte Barclay-saken der Statens tobakksskaderåd reiste spørsmål om produsentens verdiangivelser på emballasjen var valid for eksponeringen av giftstoffer i en reell røykesituasjon. Barclay hadde et såkalt Actron-filter med fire langsgående ventilasjonskanaler, og produsenten hevdet at tjærenivået ble redusert med 99%. Statens tobakksskaderåd mente imidlertid at Actron-filteret i Barclay-sigarettene førte til misvisende verdier for gifteksponering, bl.a. fordi røykeren blokkerte hullene med fingerene. I 2018 foretok Kreftforeningen egne målinger og resultatene viste at blokkering av ventilasjonshullene ville medføre langt høyere skåre på tjære, karbonmonoksid og nikotin enn de øvre grenseverdier tillatt i Norge.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg