Fils, sønn; betegner etter slektsnavn «den yngre», f.eks. Dumas fils, Dumas d.y. (jfr. père).