En filosofisk skeptiker er en som omfavner og aksepterer en eller flere typer av enten moralsk skeptisisme eller epistemisk skeptisisme. En moralsk skeptiker vil være en som bestrider eller betviler den normative autoriteten eller gyldigheten av moralske og etiske normer og prinsippper. En epistemisk skeptiker vil snarere være en som stiller seg sterkt tvilende eller benektende til muligheten for sikker kunnskap, enten til muligheten for kunnskap overhodet eller til muligheten for kunnskap om et nærmere avgrenset område.