Filere tonen, sangteknisk uttrykk, betyr å holde en tone lenge, ofte med crescendo-virkninger.