Foregivende; når et forhold foregis å være annerledes enn det i virkeligheten er for at det skal komme inn under de regler som gjelder for det foregitte (fingerte) forhold, foreligger en rettslig fiksjon. Særlig i romersk og engelsk rett har fiksjon vært av stor betydning for rettsutviklingen. I moderne rettsforfatninger spiller fiksjon en forholdsvis underordnet rolle, men i rettsvitenskapen anvendes den ofte. Således brukes fiksjonen «juridisk person» til å forklare de rettigheter og plikter som er knyttet til andre rettssubjekter enn fysiske personer.