Fiksérsalt, vanlig brukt betegnelse for natriumtiosulfat, tidligere kalt natriumhyposulfitt. I utvidet betydning en betegnelse på en blanding av natriumtiosulfat og kaliumhydrogensulfitt i forholdet 10:1 som brukes som fiksérbad.