Fikenbladet ble brukt av Adam og Eva til å skjule sin nakenhet i følge 1. Mosebok kapittel 3 vers 7, og er anvendt til samme formål innen den europeiske kunsttradisjon.