I retorikken et utsmykkende, billedlig uttrykk, setningsledd eller setning som avviker fra vanlig uttrykksmåte, jfr. trope.