Mindre, avgrenset tonerekke, gjerne gjentatt, eventuelt variert.