Anskuelig illustrasjon, helst tegnet. Heraldisk figur, skjoldfigur, avgrenset av linjer som går helt ut til skjoldranden.