Fides borussica, prøyssisk troskap, dvs. troløshet, uttrykket sikter til Preussens hyppige traktatbrudd; samme betydning har uttrykkene fides graeca og fides punica, gresk eller punisk troverdighet, da romerne verken regnet grekerne eller kartagerne som særlig pålitelige.