Fetus, det ufødte avkom hos alle dyr som føder levende unger. Hos mennesket kalles fosteret fetus etter andre/tredje måned; tidligere kalt embryo.