Mange planter lagrer store mengder fett i frø og frukter. I cellene akkumuleres fettstoffene i spesielle organeller, oleosomer (sferosomer). Dessuten dannes det i alle levende celler fettlignende stoffer, fosfolipider og glykolipider, som er vesentlige komponenter av cellenes membraner. Fettsyrer og fett syntetiseres på stedet, da de pga. svært liten løselighet i vann ikke kan transporteres i planten. Den biokjemiske mekanismen for syntesen er den samme som hos dyrene. Utgangsstoffet er oftest sukrose som transporteres frem til de enkelte cellene. Gjennom nedbryting av sukrose ved respirasjon dannes forstadier for syntese av både fettsyrer og glyserol, som deretter kobles sammen til fettstoffer. Fettsyntesen krever en stor mengde energi, som også stammer fra nedbrytingen av sukrose. I forhold til animalsk fett, inneholder plantenes fettstoffer en vesentlig større andel av umettede fettsyrer.