Fete typer, skrifttyper til uthevelse i typografisk sats, f.eks. oppslagsord i leksika.